صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۷۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۹,۲۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۵,۹۱۴,۶۲۹,۴۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۷۳,۰۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۷۳,۵۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۷۳,۵۳۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۶,۳۷۳,۰۱۱ ۱۶,۲۷۳,۵۳۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۸۲۵,۹۱۴,۶۲۹,۴۵۸
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۶,۴۳۸,۴۶۱ ۱۶,۳۳۶,۸۶۳ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۸۲۹,۱۲۸,۴۴۶,۸۵۵
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۶,۴۹۶,۷۷۴ ۱۶,۳۹۴,۷۸۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۸۳۲,۰۶۸,۱۶۷,۷۱۷
  ۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۱۵,۸۴۷,۹۶۹ ۱۵,۷۵۰,۴۳۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۷۹۹,۳۶۵,۸۰۳,۲۴۲
  ۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۵,۸۴۹,۴۳۴ ۱۵,۷۵۱,۸۹۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۷۹۹,۴۴۰,۱۷۵,۶۷۴
  ۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۵,۸۵۰,۹۰۰ ۱۵,۷۵۳,۳۶۱ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۷۹۹,۵۱۴,۵۶۸,۹۹۲
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۵,۴۱۴,۹۹۰ ۱۵,۳۲۰,۴۵۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۷۷۷,۵۴۳,۸۰۱,۰۱۹
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۵,۳۲۶,۷۸۱ ۱۵,۲۳۲,۱۹۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۷۷۳,۰۶۴,۴۷۷,۰۹۹
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۵,۸۲۲,۰۷۴ ۱۵,۷۲۴,۰۹۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۷۹۸,۰۲۹,۲۰۵,۹۱۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۵,۸۲۳,۵۹۳ ۱۵,۷۲۵,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۷۹۸,۱۰۶,۳۰۶,۷۴۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۶,۳۵۴,۴۹۸ ۱۶,۲۵۸,۵۱۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۸۲۵,۱۵۲,۲۷۸,۵۶۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۶,۳۵۵,۹۸۳ ۱۶,۲۶۰,۰۰۲ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۸۲۵,۲۲۷,۶۱۰,۱۵۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۶,۳۵۷,۴۶۷ ۱۶,۲۶۱,۴۸۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۸۲۵,۳۰۲,۹۵۹,۱۱۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۶,۷۴۸,۰۹۹ ۱۶,۶۴۷,۷۷۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۱ ۱۳۴,۱۹۶ ۵۰,۷۵۲ ۸۴۴,۹۰۷,۸۵۷,۷۳۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۷,۱۸۸,۵۸۰ ۱۷,۰۸۵,۲۴۲ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۵ ۵۰,۷۵۳ ۸۶۷,۱۲۷,۳۰۵,۲۹۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۷,۳۴۷,۳۱۵ ۱۷,۲۴۳,۲۸۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۵ ۵۰,۷۵۳ ۸۷۵,۱۴۸,۳۹۴,۸۲۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۷,۱۵۷,۲۹۴ ۱۷,۰۵۶,۰۲۱ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۵ ۵۰,۷۵۳ ۸۶۵,۶۴۴,۲۱۹,۰۶۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۷,۵۱۷,۷۶۴ ۱۷,۴۱۴,۸۵۲ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۵ ۵۰,۷۵۳ ۸۸۳,۸۵۵,۹۸۶,۰۱۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۷,۵۱۹,۳۲۶ ۱۷,۴۱۶,۴۱۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۵ ۵۰,۷۵۳ ۸۸۳,۹۳۵,۲۸۷,۶۷۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۷,۵۲۰,۸۸۹ ۱۷,۴۱۷,۹۷۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۹۵ ۵۰,۷۵۳ ۸۸۴,۰۱۴,۶۱۰,۳۴۴