صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۰۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸۶,۷۸۵,۹۷۴,۲۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۸۸,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۱۶,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۱۶,۰۷۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۵,۵۸۸,۵۹۶ ۵,۵۱۶,۰۷۰ ۰ ۰ ۱۷۶,۵۰۱ ۰ ۱۲۴,۵۱۰ ۵۱,۹۹۱ ۲۸۶,۷۸۵,۹۷۴,۲۸۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۵,۵۲۰,۰۱۹ ۵,۴۵۰,۸۹۱ ۱,۲۶۲ ۱۰۹ ۱۷۶,۵۰۱ ۰ ۱۲۴,۵۱۰ ۵۱,۹۹۱ ۲۸۳,۳۹۷,۲۵۶,۹۷۳
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۵,۴۵۷,۲۳۳ ۵,۳۸۵,۰۳۲ ۰ ۰ ۱۷۶,۳۹۲ ۰ ۱۲۴,۵۱۰ ۵۱,۸۸۲ ۲۷۹,۳۸۶,۲۳۳,۵۹۸
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۵,۳۹۸,۴۵۱ ۵,۳۲۸,۹۱۱ ۰ ۰ ۱۷۶,۳۹۲ ۰ ۱۲۴,۵۱۰ ۵۱,۸۸۲ ۲۷۶,۴۷۴,۵۵۸,۳۳۵
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۵,۳۲۹,۹۳۱ ۵,۲۶۳,۰۵۳ ۴۰۹- ۰ ۱۷۶,۳۹۲ ۰ ۱۲۴,۵۱۰ ۵۱,۸۸۲ ۲۷۳,۰۵۷,۷۳۰,۶۳۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۵,۳۳۰,۳۱۷ ۵,۲۶۳,۴۳۹ ۴۰۹- ۵,۷۹۶ ۱۷۶,۳۹۲ ۱۰ ۱۲۴,۵۱۰ ۵۱,۸۸۲ ۲۷۳,۰۷۷,۷۵۴,۹۳۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۵,۳۳۰,۶۸۹ ۵,۲۵۵,۴۱۶ ۴۶۰- ۰ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۴۲,۲۵۳,۶۷۴,۴۸۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۵,۳۰۴,۲۲۸ ۵,۲۳۵,۹۰۲ ۲۱۶ ۰ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۴۱,۳۵۴,۱۲۴,۸۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۵,۳۰۶,۱۱۲ ۵,۲۴۳,۵۹۴ ۱۳- ۰ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۴۱,۷۰۸,۷۱۸,۰۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۵,۲۸۵,۶۷۰ ۵,۲۲۵,۸۲۰ ۱,۴۳۱- ۰ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۴۰,۸۸۹,۳۷۵,۸۶۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۵,۲۴۱,۲۰۶ ۵,۱۸۴,۲۰۵ ۱,۴۳۰- ۰ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۳۸,۹۷۱,۱۳۱,۲۹۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۵,۲۰۱,۴۷۹ ۵,۱۴۶,۵۴۵ ۵ ۰ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۳۷,۲۳۵,۱۵۵,۲۷۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۵,۲۰۱,۶۵۹ ۵,۱۴۶,۷۲۶ ۴ ۰ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۳۷,۲۴۳,۴۶۰,۴۲۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۵,۲۰۱,۸۳۹ ۵,۱۴۶,۹۰۶ ۴ ۷۴۳ ۱۷۰,۵۹۶ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۶,۰۹۶ ۲۳۷,۲۵۱,۷۸۴,۴۳۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۵,۱۸۱,۷۴۶ ۵,۱۲۶,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۵,۳۵۳ ۲۳۲,۴۹۲,۷۱۷,۸۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۵,۱۶۸,۷۶۵ ۵,۱۱۲,۸۲۱ ۶۰۶- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۲۵۹ ۱۲۴,۵۰۰ ۴۵,۳۵۳ ۲۳۱,۸۸۱,۷۶۸,۲۸۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۵,۱۲۷,۸۶۵ ۵,۰۷۲,۴۰۳ ۲۵۳ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۳۱,۳۶۲,۴۳۹,۴۳۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۵,۱۱۶,۴۱۸ ۵,۰۶۱,۲۸۳ ۲۵۳ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۳۰,۸۵۵,۲۴۰,۶۹۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۵,۱۱۲,۹۷۰ ۵,۰۵۷,۰۳۳ ۲۵۳ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۳۰,۶۶۱,۳۸۹,۱۴۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۵,۱۱۳,۱۶۲ ۵,۰۵۷,۲۲۵ ۲۵۳ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۳۰,۶۷۰,۱۴۵,۷۹۲