اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,450
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,550
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,506,240,685
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,020,964
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,011,134
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,011,134
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابداری دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا ترابی ,محمدرضا حبیبی ,آریا ملکی خرم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/30 2,020,964 2,011,134 0 0 168,275 1 113,825 54,450 109,506,240,685
  2 1397/02/29 2,016,078 2,006,519 0 0 168,275 0 113,824 54,451 109,256,941,426
  3 1397/02/28 2,006,779 1,996,804 0 0 168,275 0 113,824 54,451 108,727,948,851
  4 1397/02/27 2,006,224 1,996,249 0 0 168,275 0 113,824 54,451 108,697,778,024
  5 1397/02/26 2,005,670 1,995,696 0 0 168,275 0 113,824 54,451 108,667,616,575
  6 1397/02/25 2,005,263 1,995,293 0 0 168,275 3 113,824 54,451 108,645,678,561
  7 1397/02/24 2,004,221 1,994,911 0 0 168,275 0 113,821 54,454 108,630,875,977
  8 1397/02/23 2,002,091 1,994,261 0 0 168,275 0 113,821 54,454 108,595,494,242
  9 1397/02/22 1,999,181 1,992,063 0 0 168,275 0 113,821 54,454 108,475,821,463
  10 1397/02/21 1,997,215 1,991,447 0 0 168,275 0 113,821 54,454 108,442,249,892
  11 1397/02/20 1,996,630 1,990,862 0 0 168,275 1 113,821 54,454 108,410,414,051
  12 1397/02/19 1,996,046 1,990,278 0 0 168,275 99 113,820 54,455 108,380,577,557
  13 1397/02/18 1,999,890 1,990,712 0 0 168,275 0 113,721 54,554 108,601,322,926
  14 1397/02/17 1,996,254 1,987,094 0 0 168,275 0 113,721 54,554 108,403,952,236
  15 1397/02/16 1,990,276 1,981,183 0 0 168,275 1 113,721 54,554 108,081,442,308
  16 1397/02/15 1,988,438 1,978,862 0 0 168,275 0 113,720 54,555 107,956,794,271
  17 1397/02/14 1,990,215 1,981,003 0 0 168,275 0 113,720 54,555 108,073,611,339
  18 1397/02/13 1,989,663 1,980,451 0 0 168,275 0 113,720 54,555 108,043,507,418
  19 1397/02/12 1,989,111 1,979,900 0 0 168,275 0 113,720 54,555 108,013,426,682
  20 1397/02/11 1,988,559 1,979,347 0 0 168,275 0 113,720 54,555 107,983,293,900
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق