صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۸۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۵,۱۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۸,۷۹۷,۶۱۶,۰۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۳۶,۶۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۸۴,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۸۴,۸۵۷
تاریخ انتشار
1398/06/02
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۵,۱۳۶,۶۱۰ ۵,۰۸۴,۸۵۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۹۲۵ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۸۲۹ ۲۷۸,۷۹۷,۶۱۶,۰۴۲
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۵,۰۳۳,۶۰۰ ۴,۹۸۴,۶۹۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۹۲۵ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۸۲۹ ۲۷۳,۳۰۵,۵۴۵,۹۷۷
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۵,۰۳۳,۳۰۹ ۴,۹۸۴,۳۹۹ ۰ ۸۶ ۱۶۸,۹۲۵ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۸۲۹ ۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۵,۰۳۳,۰۲۳ ۴,۹۸۴,۰۳۶ ۰ ۰ ۱۶۸,۸۳۹ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۷۴۳ ۲۷۲,۸۴۱,۰۷۸,۴۳۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۴,۹۶۳,۱۸۱ ۴,۹۱۵,۲۷۶ ۰ ۲۲۳ ۱۶۸,۸۳۹ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۷۴۳ ۲۶۹,۰۷۶,۹۶۶,۳۴۱
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۴,۹۶۲,۸۸۵ ۴,۹۱۴,۷۸۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۶۷,۹۵۴,۰۳۶,۶۳۸
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۴,۸۶۹,۲۲۱ ۴,۸۲۲,۴۳۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۶۲,۹۱۹,۰۰۱,۵۷۵
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۴,۸۷۳,۵۵۱ ۴,۸۲۶,۷۷۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۶۳,۱۵۵,۶۹۷,۲۵۹
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۴,۷۹۸,۷۷۷ ۴,۷۵۲,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۹,۱۱۳,۱۱۰,۶۶۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۴,۷۹۸,۵۲۹ ۴,۷۵۲,۳۷۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۹,۰۹۹,۵۸۰,۱۹۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۴,۷۹۸,۲۶۵ ۴,۷۵۲,۱۱۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۹,۰۸۵,۱۸۰,۹۲۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۴,۷۵۱,۱۳۶ ۴,۷۰۵,۳۵۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۶,۵۳۶,۰۴۳,۸۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۴,۷۰۷,۶۸۰ ۴,۶۶۵,۰۸۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۴,۳۴۰,۲۷۱,۰۲۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴,۷۰۷,۳۹۵ ۴,۶۶۴,۷۹۶ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۴,۳۲۴,۷۰۲,۷۰۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۷۱۷,۰۱۹ ۴,۶۷۱,۹۰۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۴,۷۱۲,۳۵۲,۵۸۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۴,۶۸۸,۲۵۰ ۴,۶۳۹,۱۱۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۲,۹۲۴,۳۱۵,۱۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۴,۶۸۸,۰۲۲ ۴,۶۳۸,۸۸۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۲,۹۱۱,۸۶۰,۵۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۴,۶۸۷,۷۹۴ ۴,۶۳۸,۶۵۵ ۰ ۳۲ ۱۶۸,۶۱۶ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۵۲۰ ۲۵۲,۸۹۹,۴۴۷,۴۵۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۴,۶۳۱,۰۶۲ ۴,۵۸۱,۴۵۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۴۸۸ ۲۴۹,۶۳۴,۰۹۷,۵۷۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۴,۵۴۴,۰۹۲ ۴,۴۹۸,۴۶۵ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۹۶ ۵۴,۴۸۸ ۲۴۵,۱۱۲,۳۴۰,۶۰۶