صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۶۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۳۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۲۲,۸۷۷,۶۶۷,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۰۸۱,۸۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۹۸۵,۲۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۹۸۹,۹۱۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳,۰۸۱,۸۳۵ ۱۲,۹۸۵,۲۸۲ ۴,۶۳۳ ۰ ۱۸۱,۰۱۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۹ ۷۲۲,۸۷۷,۶۶۷,۰۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳,۴۸۲,۰۹۶ ۱۳,۳۸۲,۴۶۲ ۴,۷۹۰ ۰ ۱۸۱,۰۱۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۹ ۷۴۴,۹۸۸,۳۰۰,۷۸۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۳,۴۸۵,۸۸۸ ۱۳,۳۸۶,۲۳۹ ۴,۸۹۳ ۳ ۱۸۱,۰۱۱ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۹ ۷۴۵,۱۹۸,۵۳۷,۹۸۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳,۴۸۵,۴۶۸ ۱۳,۳۸۵,۸۳۰ ۵,۰۵۰ ۰ ۱۸۱,۰۰۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۶ ۷۴۵,۱۳۵,۶۰۵,۵۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۳,۸۱۹,۶۸۷ ۱۳,۷۱۷,۴۵۷ ۵,۱۵۴ ۰ ۱۸۱,۰۰۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۶ ۷۶۳,۵۹۵,۹۶۸,۲۸۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳,۸۲۱,۳۹۴ ۱۳,۷۱۹,۱۶۴ ۵,۳۱۰ ۰ ۱۸۱,۰۰۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۶ ۷۶۳,۶۹۱,۰۰۲,۲۲۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳,۸۲۳,۱۰۱ ۱۳,۷۲۰,۸۷۲ ۵,۴۶۶ ۰ ۱۸۱,۰۰۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۶ ۷۶۳,۷۸۶,۰۳۷,۶۹۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۴,۰۷۶,۲۳۳ ۱۳,۹۷۱,۹۸۹ ۵,۴۶۶ ۰ ۱۸۱,۰۰۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۶ ۷۷۷,۷۶۴,۷۵۵,۳۷۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۴,۰۲۶,۷۹۷ ۱۳,۹۲۲,۹۶۴ ۴,۷۸۹ ۲۳ ۱۸۱,۰۰۸ ۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۶۶ ۷۷۵,۰۳۵,۷۰۳,۶۷۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳,۷۱۵,۱۴۸ ۱۳,۶۱۳,۷۰۹ ۴,۸۹۶ ۰ ۱۸۰,۹۸۵ ۴۰ ۱۲۵,۳۴۲ ۵۵,۶۴۳ ۷۵۷,۵۰۷,۶۲۶,۹۵۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳,۹۶۹,۸۱۹ ۱۳,۸۶۶,۴۷۰ ۵,۰۴۸ ۰ ۱۸۰,۹۸۵ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۶۸۳ ۷۷۲,۱۲۶,۶۵۰,۶۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۴,۲۲۶,۷۳۹ ۱۴,۱۲۱,۵۱۴ ۵,۱۵۲ ۰ ۱۸۰,۹۸۵ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۶۸۳ ۷۸۶,۳۲۸,۲۵۹,۱۲۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۴,۲۲۸,۵۰۴ ۱۴,۱۲۳,۲۸۰ ۵,۳۰۸ ۰ ۱۸۰,۹۸۵ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۶۸۳ ۷۸۶,۴۲۶,۵۷۵,۳۵۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۴,۲۳۰,۲۷۰ ۱۴,۱۲۵,۰۴۵ ۵,۴۶۵ ۱۱۲ ۱۸۰,۹۸۵ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۶۸۳ ۷۸۶,۵۲۴,۸۹۲,۷۴۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۴,۲۷۹,۸۵۲ ۱۴,۱۷۳,۹۷۱ ۵,۴۷۵ ۶۸ ۱۸۰,۸۷۳ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۵۷۱ ۷۸۷,۶۶۱,۷۱۹,۰۲۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۴,۶۰۴,۸۰۴ ۱۴,۴۹۶,۲۶۳ ۵,۴۸۲ ۶۸ ۱۸۰,۸۰۵ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۵۰۳ ۸۰۴,۵۸۶,۰۷۶,۷۱۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۴,۵۱۵,۸۷۴ ۱۴,۴۰۷,۸۹۹ ۴,۶۵۲ ۰ ۱۸۰,۷۳۷ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۴۳۵ ۷۹۸,۷۰۱,۸۵۹,۱۱۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۴,۱۵۸,۷۶۸ ۱۴,۰۵۳,۵۸۸ ۴,۸۰۹ ۰ ۱۸۰,۷۳۷ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۴۳۵ ۷۷۹,۰۶۰,۶۴۶,۲۷۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۳,۵۹۵,۹۷۴ ۱۳,۴۹۵,۱۶۵ ۴,۹۶۶ ۰ ۱۸۰,۷۳۷ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۴۳۵ ۷۴۸,۱۰۴,۴۶۷,۵۱۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۳,۵۹۷,۷۱۶ ۱۳,۴۹۶,۹۰۷ ۵,۰۷۰ ۶۶ ۱۸۰,۷۳۷ ۰ ۱۲۵,۳۰۲ ۵۵,۴۳۵ ۷۴۸,۲۰۱,۰۲۴,۸۸۲