صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۳۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۴,۶۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۵۲,۶۳۵,۵۱۱,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۳۰۵,۲۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۱۷۳,۰۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۱۷۳,۰۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱۹,۳۰۵,۲۴۶ ۱۹,۱۷۳,۰۹۰ ۱۹,۱۷۳,۰۹۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۵۲,۶۳۵,۵۱۱,۷۷۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۹,۳۸۶,۲۱۸ ۱۹,۲۵۳,۵۲۰ ۱۹,۲۵۳,۵۲۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۵۷,۸۹۰,۲۳۷,۸۱۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۹,۴۳۸,۴۴۵ ۱۹,۳۰۵,۴۰۲ ۱۹,۳۰۵,۴۰۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۶۱,۲۷۹,۸۵۰,۳۲۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۹,۴۴۷,۷۲۸ ۱۹,۳۱۴,۶۱۹ ۱۹,۳۱۴,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۶۱,۸۸۲,۰۰۱,۹۵۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۹,۷۷۲,۱۹۴ ۱۹,۶۳۶,۸۷۰ ۱۹,۶۳۶,۸۷۰ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۸۲,۹۳۵,۶۰۵,۰۰۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۹,۷۷۵,۳۲۰ ۱۹,۶۳۹,۹۹۶ ۱۹,۶۳۹,۹۹۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۸۳,۱۳۹,۸۳۴,۳۵۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۹,۷۶۵,۱۷۹ ۱۹,۶۲۹,۸۵۵ ۱۹,۶۲۹,۸۵۵ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۸۲,۴۷۷,۳۱۱,۸۱۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۹,۸۸۸,۵۵۶ ۱۹,۷۵۲,۳۹۹ ۱۹,۷۵۲,۳۹۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۹۰,۴۸۳,۴۹۵,۶۳۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۹,۸۸۹,۰۰۴ ۱۹,۷۵۲,۸۳۲ ۱۹,۷۵۲,۸۳۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۹۰,۵۱۱,۷۹۶,۷۰۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۹,۹۲۵,۶۹۴ ۱۹,۷۸۹,۳۱۶ ۱۹,۷۸۹,۳۱۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۹۲,۸۹۵,۳۹۹,۶۱۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۹,۸۷۹,۱۵۴ ۱۹,۷۴۳,۰۱۶ ۱۹,۷۴۳,۰۱۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۸۹,۸۷۰,۴۹۰,۸۶۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۲۰,۰۱۵,۹۲۷ ۱۹,۸۷۸,۸۶۲ ۱۹,۸۷۸,۸۶۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۹۸,۷۴۵,۷۰۰,۸۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۲۰,۰۱۷,۴۸۲ ۱۹,۸۸۰,۴۱۷ ۱۹,۸۸۰,۴۱۷ ۰ ۱ ۲۱۸,۳۸۹ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۳ ۱,۲۹۸,۸۴۷,۲۸۰,۶۱۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۲۰,۰۲۳,۲۹۳ ۱۹,۸۸۶,۲۲۶ ۱۹,۸۸۶,۲۲۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۸ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۲ ۱,۲۹۹,۲۰۶,۸۹۶,۲۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۹,۹۸۶,۳۹۸ ۱۹,۸۴۹,۴۷۹ ۱۹,۸۴۹,۴۷۹ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۸ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۲ ۱,۲۹۶,۸۰۶,۱۵۸,۰۹۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۲۰,۱۶۱,۳۱۵ ۲۰,۰۲۲,۷۰۶ ۲۰,۰۲۲,۷۰۶ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۸ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۲ ۱,۳۰۸,۱۲۳,۴۵۰,۴۰۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۲۰,۰۱۸,۰۹۰ ۱۹,۸۸۰,۵۰۱ ۱۹,۸۸۰,۵۰۱ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۸ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۲ ۱,۲۹۸,۸۳۲,۸۹۹,۱۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۹,۹۸۶,۵۰۵ ۱۹,۸۴۹,۱۱۳ ۱۹,۸۴۹,۱۱۳ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۸ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۲ ۱,۲۹۶,۷۸۲,۲۷۴,۹۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۲۰,۰۳۵,۴۴۸ ۱۹,۸۹۸,۷۶۸ ۱۹,۸۹۸,۷۶۸ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۸ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۲ ۱,۳۰۰,۰۲۶,۳۰۶,۳۶۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۲۰,۰۳۶,۰۲۳ ۱۹,۸۹۹,۳۴۲ ۱۹,۸۹۹,۳۴۲ ۰ ۰ ۲۱۸,۳۸۸ ۰ ۱۵۳,۰۵۶ ۶۵,۳۳۲ ۱,۳۰۰,۰۶۳,۸۳۶,۸۷۴
  مشاهده همه