صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۴۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۵,۵۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۹,۶۸۵,۵۹۷,۲۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۴۷,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۹۸,۰۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۹۸,۰۶۲
تاریخ انتشار
1398/04/23
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴,۴۴۷,۳۳۲ ۴,۳۹۸,۰۶۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۹۸ ۲۳۹,۶۸۵,۵۹۷,۲۰۸
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴,۳۹۵,۶۰۸ ۴,۳۴۵,۶۱۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۹۸ ۲۳۶,۸۲۷,۴۳۲,۵۸۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴,۳۸۵,۱۱۹ ۴,۳۳۵,۱۹۶ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۹۸ ۲۳۶,۲۵۹,۴۹۸,۲۵۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴,۳۸۴,۹۲۲ ۴,۳۳۴,۹۹۸ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۹۸ ۲۳۶,۲۴۸,۷۱۵,۰۰۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴,۳۸۴,۷۲۴ ۴,۳۳۴,۸۰۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۹۸ ۲۳۶,۲۳۷,۹۷۲,۴۳۶
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۴,۴۳۰,۳۸۲ ۴,۳۸۹,۱۹۱ ۰ ۲۹ ۱۶۸,۵۸۴ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۹۸ ۲۳۹,۲۰۲,۱۴۵,۸۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴,۴۲۵,۳۷۳ ۴,۳۸۲,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۵۵ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۶۹ ۲۳۸,۷۰۷,۵۰۰,۳۶۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۴,۳۶۴,۷۶۶ ۴,۳۲۵,۲۹۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۵۵ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۶۹ ۲۳۵,۵۹۴,۶۰۹,۱۷۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۴,۳۶۱,۰۹۲ ۴,۳۲۱,۵۶۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۵۵ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۶۹ ۲۳۵,۳۹۱,۰۵۱,۵۹۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۴,۳۷۸,۵۷۶ ۴,۳۳۳,۵۲۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۵۵ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۶۹ ۲۳۶,۰۴۲,۸۸۱,۷۰۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۴,۳۷۸,۶۰۰ ۴,۳۳۳,۵۵۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۵۵۵ ۰ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۶۹ ۲۳۶,۰۴۴,۱۹۲,۷۴۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۴,۳۷۸,۶۲۵ ۴,۳۳۳,۵۷۶ ۰ ۶۹ ۱۶۸,۵۵۵ ۱۰۷ ۱۱۴,۰۸۶ ۵۴,۴۶۹ ۲۳۶,۰۴۵,۵۲۹,۴۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۴,۳۰۳,۹۲۲ ۴,۲۵۹,۳۵۴ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۰ ۱۱۳,۹۷۹ ۵۴,۵۰۷ ۲۳۲,۱۶۴,۶۲۱,۷۷۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۴,۲۵۸,۶۸۵ ۴,۲۱۳,۸۳۷ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۱۹ ۱۱۳,۹۷۹ ۵۴,۵۰۷ ۲۲۹,۶۸۳,۵۸۷,۶۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۴,۲۶۴,۲۲۹ ۴,۲۲۲,۵۴۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۰ ۱۱۳,۹۶۰ ۵۴,۵۲۶ ۲۳۰,۲۳۸,۲۴۷,۶۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۴,۲۴۰,۳۳۰ ۴,۱۹۷,۸۸۸ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۰ ۱۱۳,۹۶۰ ۵۴,۵۲۶ ۲۲۸,۸۹۴,۰۳۰,۳۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۴,۲۴۰,۳۳۱ ۴,۱۹۷,۸۸۹ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۰ ۱۱۳,۹۶۰ ۵۴,۵۲۶ ۲۲۸,۸۹۴,۰۸۴,۴۴۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۴,۲۴۰,۳۳۳ ۴,۱۹۷,۸۹۰ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۰ ۱۱۳,۹۶۰ ۵۴,۵۲۶ ۲۲۸,۸۹۴,۱۶۴,۱۷۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۴,۲۴۰,۳۳۵ ۴,۱۹۷,۸۹۲ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۰ ۱۱۳,۹۶۰ ۵۴,۵۲۶ ۲۲۸,۸۹۴,۲۶۹,۵۱۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۴,۲۴۰,۳۹۰ ۴,۱۹۷,۸۸۳ ۰ ۰ ۱۶۸,۴۸۶ ۰ ۱۱۳,۹۶۰ ۵۴,۵۲۶ ۲۲۸,۸۹۳,۷۵۸,۹۷۴