صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۷۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۹,۲۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۷۳,۹۱۱,۱۶۰,۲۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۹۷,۸۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۱۷۴,۸۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۱۷۴,۸۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۹,۲۹۷,۸۵۶ ۱۹,۱۷۴,۸۷۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۷ ۵۰,۷۹۱ ۹۷۳,۹۱۱,۱۶۰,۲۱۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۹,۳۶۷,۵۱۷ ۱۹,۲۴۳,۶۴۸ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۷ ۵۰,۷۹۱ ۹۷۷,۴۰۴,۱۳۹,۱۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۹,۰۶۶,۳۴۰ ۱۸,۹۴۷,۴۲۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۳ ۱۳۴,۱۵۷ ۵۰,۷۹۱ ۹۶۲,۳۵۸,۸۷۵,۶۶۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۸,۶۸۵,۶۲۵ ۱۸,۵۶۸,۴۵۲ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۴۳,۱۶۵,۹۳۲,۸۷۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۸,۴۶۵,۲۹۴ ۱۸,۳۴۷,۷۸۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۳۱,۹۵۷,۱۳۲,۰۶۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۸,۴۶۷,۲۰۳ ۱۸,۳۴۹,۶۸۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۳۲,۰۵۴,۱۱۳,۶۰۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۸,۴۶۹,۱۱۳ ۱۸,۳۵۱,۵۹۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۳۲,۱۵۱,۱۱۲,۳۹۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۸,۳۵۳,۴۰۱ ۱۸,۲۳۶,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۲۶,۳۱۶,۹۵۴,۳۵۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۸,۴۹۱,۱۱۸ ۱۸,۳۷۵,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۳۳,۳۴۷,۳۵۴,۰۴۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۸,۱۸۸,۷۹۶ ۱۸,۰۷۸,۰۴۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۱۸,۲۵۶,۲۸۲,۹۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۸,۲۵۸,۴۱۴ ۱۸,۱۳۸,۰۲۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۲۱,۳۰۲,۷۶۹,۹۹۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۸,۰۶۷,۰۹۹ ۱۷,۹۴۶,۱۵۴ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۱۱,۵۵۶,۹۵۷,۶۴۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۸,۰۶۹,۰۷۴ ۱۷,۹۴۸,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۱۱,۶۵۷,۲۸۹,۵۷۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۸,۰۷۱,۰۵۰ ۱۷,۹۵۰,۱۰۵ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۹۱۱,۷۵۷,۶۳۸,۵۳۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۷,۴۰۳,۱۹۳ ۱۷,۲۸۶,۹۱۶ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۸۷۸,۰۷۱,۵۹۴,۵۲۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۷,۱۳۹,۴۰۳ ۱۷,۰۲۴,۴۱۱ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۲ ۱۳۴,۱۵۴ ۵۰,۷۹۴ ۸۶۴,۷۳۷,۹۳۵,۶۸۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۶,۸۹۱,۶۸۳ ۱۶,۷۷۸,۴۱۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۲ ۵۰,۷۹۶ ۸۵۲,۲۷۶,۱۲۵,۷۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۶,۷۱۸,۸۳۹ ۱۶,۶۰۶,۸۷۷ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۲ ۵۰,۷۹۶ ۸۴۳,۵۶۲,۹۳۱,۳۹۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۶,۲۵۴,۰۲۷ ۱۶,۱۴۵,۳۰۱ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۰ ۱۳۴,۱۵۲ ۵۰,۷۹۶ ۸۲۰,۱۱۶,۶۸۴,۳۰۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۶,۲۵۵,۷۸۷ ۱۶,۱۴۷,۰۶۰ ۰ ۰ ۱۸۴,۹۴۸ ۱ ۱۳۴,۱۵۲ ۵۰,۷۹۶ ۸۲۰,۲۰۶,۰۷۲,۲۳۴