صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۶۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۴,۳۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۶,۹۸۸,۰۰۴,۷۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۲۸,۵۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۷۶,۴۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۷۷,۳۶۸
تاریخ انتشار
1398/08/26
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۵,۰۲۸,۵۲۸ ۴,۹۷۶,۴۹۸ ۸۷۰ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۲۶,۹۸۸,۰۰۴,۷۰۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۵,۰۹۹,۲۲۷ ۵,۰۴۶,۱۷۸ ۸۷۱ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۳۰,۱۶۶,۲۶۷,۶۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۵,۰۹۱,۴۱۵ ۵,۰۳۹,۹۱۵ ۵۸۱ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۲۹,۸۸۰,۶۱۱,۰۶۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۵,۰۹۰,۸۷۸ ۵,۰۳۹,۳۷۸ ۵۸۱ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۲ ۱۲۴,۲۴۱ ۴۵,۶۱۲ ۲۲۹,۸۵۶,۱۱۱,۷۴۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۵,۰۹۰,۸۹۱ ۵,۰۳۹,۳۹۴ ۵۸۰ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۲۴,۲۳۹ ۴۵,۶۱۴ ۲۲۹,۸۶۶,۹۰۸,۱۱۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۵,۰۶۹,۵۸۱ ۵,۰۲۷,۵۰۱ ۲۳۸ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۹,۵۹۹,۴۲۸,۲۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۵,۰۴۰,۷۰۴ ۴,۹۹۹,۷۴۳ ۴۷۷ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۰۵۵,۷۱۹,۸۸۳
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۵,۰۱۹,۱۵۸ ۴,۹۷۷,۴۲۲ ۶۳۵ ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۶,۸۱۴,۳۶۶,۹۱۴
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۵,۰۴۵,۴۱۴ ۵,۰۰۴,۷۰۸ ۴۸۵- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۳۳۱,۸۲۲,۶۱۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۵,۰۴۹,۱۱۹ ۵,۰۰۸,۹۹۴ ۲۶,۴۴۸- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۵۷۰,۲۱۵,۹۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۵,۰۴۸,۶۰۸ ۵,۰۰۸,۴۸۳ ۲۶,۴۴۸- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۵۴۱,۷۸۸,۱۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵,۰۴۸,۰۹۸ ۵,۰۰۷,۹۷۳ ۲۶,۴۴۸- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۵۱۳,۴۱۹,۳۱۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۰۴۷,۵۸۹ ۵,۰۰۷,۴۶۴ ۲۶,۴۴۸- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۴۸۵,۱۰۹,۴۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۰۳۹,۸۸۴ ۴,۹۹۹,۸۰۵ ۳,۷۵۴- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۰۵۹,۱۲۹,۲۱۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۵,۰۸۷,۸۵۴ ۵,۰۴۷,۰۸۰ ۳,۷۵۳- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۸۰,۶۸۸,۳۲۶,۴۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۵,۰۹۰,۲۲۱ ۵,۰۴۹,۴۰۶ ۳,۷۵۴- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۸۰,۸۱۷,۶۴۵,۹۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۵,۰۹۳,۱۹۹ ۵,۰۵۲,۴۷۹ ۳,۷۵۳- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۸۰,۹۸۸,۵۸۵,۰۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۵,۰۹۲,۷۰۱ ۵,۰۵۱,۹۸۱ ۳,۷۵۴- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۸۰,۹۶۰,۸۸۴,۴۳۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۵,۰۹۲,۲۰۴ ۵,۰۵۱,۴۸۴ ۳,۷۵۴- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۸۰,۹۳۳,۲۴۲,۷۲۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۵,۰۴۳,۴۲۲ ۵,۰۰۱,۰۸۶ ۳,۷۵۴- ۰ ۱۶۹,۸۵۳ ۰ ۱۱۴,۲۳۹ ۵۵,۶۱۴ ۲۷۸,۱۳۰,۴۰۰,۶۸۸