صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران، خ ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ قبادیان، پ ۴۹ سعید ویسی زاده ۴۲۳۶۶۲۰۰-۴۳۶۹۲۳۳۴