صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۶ دی ۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تایید اساسنامه جدید صندوق- تغییرات مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۲ آبان ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتجلسه مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تغییرات اساس نامه مبنی بر تغییر نوع صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ تغییر نوع صندوق تغییرات اساسنامه