صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر امضاداران صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
منبع -
مقدمه تغییر امضاداران صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست