صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت از دارندگان واحد های ممتاز و ارکان صندوق جهت حضور در مجمع 10 مهر 1398
منبع -
مقدمه با سلام از کلیه دارندگان واحد های ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 10 مهر 1398 صندوق مشترک امین آوید حضور به هم رسانند.
متن خبر

با سلام

از کلیه دارندگان واحد های ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 10مهر 1398 صندوق مشترک امین آوید حضور به هم رسانند.

دستور جلسه

-    -      تغییر نوع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید از " مختلط" به " در سهام"

     با تشکر

 

پیوست