صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی -
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه صندوق مشترک امین آوید مورخ 1398/08/12ساعت 14
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع سالانه صندوق مشترک امین آوید مورخ 1398/08/12ساعت 14
متن خبر

با سلام
بدینوسیله از کلیه سهامداران ممتاز و ارکان صندوق و نماینده محترم سازمان بورس دعوت بعمل می آید در مجمع مورخ 12 آبان 1398 که در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

 

-استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق

-استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به1398/05/31

-تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/05/31

-اعمال ابلاغیه 12020143 در خصوص تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "درسهام" و "مختلط" در بازار پایه فرابورس ایران

-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

-انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 1398/05/31

-افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع

-سایر موارد

پیوست