صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع 12 آبان 1398
منبع -
مقدمه تایید صورتجلسه اساسنامه ای مجمع 12 آبان 1398
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست