صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 28 مهر1399- ساعت 15
منبع -
مقدمه به اطلاع سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید می رساند در تاریخ 28 مهرماه 1399 ساعت 15:00 مجمع صندوق در شرکت تامین سرمایه امین به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک51 برگزار می گردد
متن خبر

به اطلاع سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید می رساند در تاریخ 28 مهرماه 1399 ساعت 15:00 مجمع صندوق در شرکت تامین سرمایه امین به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان پلاک51 برگزار می گردد

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق.

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس صندوق.

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع.

 

پیوست