صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه اساسنامه ای مجمع 28 مهر 1399 صندوق مشترک امین آوید
منبع -
مقدمه فایل پیوست ملاحظه شود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست