صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1400/08/16 ساعت 15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
2 تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1400/08/16صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 16 آبان 1400 ساعت 14 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 16 آبان 1400 ساعت 16 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 16 آبان 1400 ساعت 15 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
6 اسامی حاضرین در مجمع 1400/08/16 صندوق مشترک امین آوید ساعت 16 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
7 اسامی حاضرین در مجمع 1400/08/16 صندوق مشترک امین آوید ساعت 15 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
8 اسامی حاضرین در مجمع 1400/08/16 صندوق مشترک امین آوید ساعت 14 ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
9 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ 1400/08/16ساعت 16:00 برگزار گردید. ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
10 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ 1400/08/16ساعت 15:00 برگزار گردید. ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
سایز صفحه