صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳۳۲,۴۷۱ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۲۵ ۶.۳ % ۲,۳۰۵ ۰.۶۵ % ۷۳,۷۹۹ ۲۰.۶۵ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳۳۲,۴۶۲ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۲۵ ۶.۳ % ۲,۳۰۶ ۰.۶۵ % ۷۳,۷۹۱ ۲۰.۶۵ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳۳۲,۴۵۷ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۲۵ ۶.۳ % ۲,۳۰۷ ۰.۶۵ % ۷۳,۷۸۵ ۲۰.۶۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳۲۸,۶۲۳ ۹۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۸۱ ۶.۴۲ % ۱,۹۲۵ ۰.۵۵ % ۷۴,۰۰۶ ۲۰.۹۵ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳۱۸,۳۴۹ ۹۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۸۷ ۵.۸۶ % ۱۰,۷۰۴ ۳.۰۶ % ۷۳,۲۰۲ ۲۰.۹۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳۰۴,۵۶۲ ۸۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۶۲۰ ۱۰.۴۳ % ۱,۲۵۱ ۰.۳۷ % ۷۱,۰۲۹ ۲۰.۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲۹۵,۲۱۸ ۸۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۲۴ ۱۰.۲۷ % ۱,۲۵۲ ۰.۳۸ % ۷۲,۶۵۰ ۲۱.۹۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲۷۵,۸۲۶ ۸۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۲۴ ۱۰.۵۶ % ۱۱,۶۱۱ ۳.۶۱ % ۷۱,۷۳۰ ۲۲.۳۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲۷۵,۸۲۰ ۸۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۲۴ ۱۰.۵۶ % ۱۱,۶۱۳ ۳.۶۱ % ۷۱,۷۲۴ ۲۲.۳۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲۷۵,۸۱۱ ۸۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۹۲۴ ۱۰.۵۶ % ۱۱,۶۱۵ ۳.۶۱ % ۷۱,۷۱۵ ۲۲.۳۲ %