صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۹۴ ۰.۸۹ ۲,۹۵۱.۳۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۷۶ ۰.۹۹ ۱,۴۸۹.۳۸ ۳,۵۲۱.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۶۲ ۴.۳۶ ۴۲,۹۸۳,۵۶۲.۱۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۷۷ ۴.۴ ۷۴,۲۲۹,۷۱۶.۸۳ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۳۴ ۱.۷ ۱۲,۵۸۸.۱۶ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۲۴) (۱.۴) (۹۸.۹۵) (۹۹.۴۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۵۳) (۱.۹۱) (۹۹.۶۴) (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۲۵ (۰.۴۱) ۱۴۵.۶۴ (۷۷.۹۵)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۹۵) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲.۱۵ ۱.۸۸ ۲۳۶,۹۰۹.۰۲ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۶۷ ۰.۳۹ ۱,۰۵۵.۱۳ ۳۱۴.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۹۷ ۱.۵۷ ۳,۳۳۶.۴۲ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۵۳ ۰.۵۷ ۵۹۶.۲۸ ۶۹۷.۸۷