صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳۹,۰۴۸.۸۴ ۷۵۹,۴۲۶.۱۲
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۱.۰۲) (۰.۸۳) (۹۷.۶۱) (۹۵.۱۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۶) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۸۷ ۲.۰۸ ۸۵,۰۹۸.۸۸ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۸۶) (۰.۷۲) (۹۵.۷۶) (۹۲.۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲.۱۶ ۲.۳۶ ۲۴۸,۲۶۴.۸۱ ۵۰۰,۴۸۴.۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۱.۲) (۱.۶۶) (۹۸.۸) (۹۹.۷۸)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۲۲) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۳) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۳۱) ۰.۰۷ (۶۷.۹۳) ۲۹.۱۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۲۵) (۲.۷۲) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۲.۲۵) (۲.۷) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۱) ۰