صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۲۴) (۰.۶۸) (۵۸.۶۴) (۹۱.۶۵)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۶۵ ۱.۵۱ ۳۸,۴۸۹.۰۳ ۲۳,۶۶۹.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۸ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۴۱ ۱.۰۸ ۱۶,۴۸۱.۸۵ ۴,۹۰۸.۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۵ ۰.۷۲ ۷۰.۸۷ ۱,۲۸۷.۰۵
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۲۷ ۱.۵۲ ۱۶۷.۹۷ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۸ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۵۴ ۱.۶۱ ۶۲۴.۰۸ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ (۰.۰۹) ۰.۸۹ (۲۸.۱) ۲,۴۱۱.۴۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۲.۱۹) (۱.۰۷) (۹۹.۹۷) (۹۸.۰۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۷ ۲۲.۶۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۸ ۱.۹۶ ۱,۷۴۶.۴۴ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ (۰.۹۴) ۰.۰۷ (۹۶.۸۷) ۳۰.۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۶.۱۸ ۰