صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۲۱ ۱.۱۹ ۷,۸۷۲.۸۵ ۷,۳۰۱.۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۲۴ ۰.۳۹ ۱۴۰.۲۱ ۳۱۹.۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ ۱.۶۸ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۱.۶۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۱.۲۴) ۰.۳۶ (۹۸.۹۴) ۲۷۶.۹۲
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۱۵ (۰.۲۲) ۷۵.۲۹ (۵۴.۴۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۳۲ ۱.۱۴ ۱۱,۹۴۳.۹۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۹ ۰.۴۱ ۳۷.۰۹ ۳۴۲.۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۲۸) (۱.۴۱) (۶۳.۵۵) (۹۹.۴۳)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۲) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱.۷۴ ۰.۲۷ ۵۴,۶۶۱.۹۱ ۱۶۶.۶۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱.۰۸ ۰.۴۷ ۴,۹۴۷.۶۸ ۴۴۷.۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۲۱) (۰.۵۷) (۵۲.۹۱) (۸۷.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۵۹ (۰.۰۲) ۷۴۷.۶۳ (۶.۳۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۰.۰۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۰.۰۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۰.۰۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰ ۱.۴۲ ۰.۰۸ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۱۱ ۰ ۴۹.۸۵ ۰