صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۰.۵ (۰.۳۳) ۵۲۳ (۶۹.۶)
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۰.۱۴) (۰.۶) (۴۰.۴۴) (۸۸.۸۱)
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (۰.۵) (۰.۷۶) (۸۴.۰۷) (۹۳.۸۲)
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۰.۳۱ ۰.۳ ۲۰۸.۱۷ ۱۹۷.۳۵
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰.۵ ۰.۷۵ ۵۲۵.۰۶ ۱,۴۰۴.۱۶
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰.۶۱ ۰.۷۲ ۸۳۰.۴۱ ۱,۲۵۲.۵۶
۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ (۰.۳۸) (۰.۴۸) (۷۵.۴۳) (۸۲.۴۸)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ (۱.۲۸) (۰.۹۵) (۹۹.۱۱) (۹۶.۹۴)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۰.۸۹ ۱.۵۳ ۲,۴۵۷.۱۵ ۲۵,۱۳۶.۸۱
۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲.۶ ۲.۷۲ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹
۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲۵۹.۶ ۲۶۰.۹۷
۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰.۷۳ ۰.۸۹ ۱,۳۳۳.۷۵ ۲,۴۴۲.۵۵