صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۲۶ ۰.۱۳ ۱۵۵.۵۵ ۵۹.۲۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۳۸) (۱.۴۸) (۹۹.۳۸) (۹۹.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۱۲ (۰.۰۷) ۵۷.۳۵ (۲۱.۹۴)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۴ ۱۳۶.۸۹ ۶۸.۴۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۵۶ ۰.۸۹ ۶۵۴.۴۶ ۲,۴۵۷.۰۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۴۱۲.۰۱ ۲۹۸.۵
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۵۵) (۱) (۸۶.۴) (۹۷.۴۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۰۹) ۰.۱۷ (۲۶.۸۳) ۸۷.۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۷۴.۸۴ ۱۱۹.۴۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۹۴) (۱.۳۹) (۹۶.۷۸) (۹۹.۳۹)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۵) ۰.۰۷ (۱۵.۴۸) ۳۱.۳۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۰۶) (۰.۳) (۱۹.۹۱) (۶۶.۶۹)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۰۱ ۰ ۳,۷۸۵.۵۳ ۰