صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
۲ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۳ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۴ تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۵ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۶ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۷ دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
۸ صورتجلسه مجمع تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۹ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۰ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۱ تغییر امضا داران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۱۲ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۴ صورتجلسه مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۶ مجمع پایان دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۷ تغییر نوع صندوق از "سرمایه گذاری در سهام" به "مختلط" دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۱۸ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۱۹ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۲۰ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۲۳ اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ به شرح فایل پیوست می باشد دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۲۵ اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ به شرح فایل پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
۲۶ صورت جلسه دوم مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۲۸ صورتجلسه مجمع موسس صندوق امین آوید دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳/۰۹/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۱۴